W TSD jest jeden stopień, który budzi zainteresowanie trenujących inne style. Cho Dan Bo – Kandydat do Czarnego Pasa, pas pomiędzy 1 gup a 1 dan. Jest stopniem o szczególnej symbolice, oznacza osobę, która przygotowuje się do złożenia egzaminu na czarny pas (I dan). Czarny pas potwierdza wieloletnie doświadczenie, pracę, zaangażowanie i silny charakter zdeterminowany do walki ze swoimi słabościami. Wśród osób rozpoczynających przygodę ze sztukami walk niewielu daje radę osiągnąć czarny pas – przyczyn jest wiele, m.in. losowe (kontuzje, wypadki, zmiana miejsca zamieszkania i inne), albo wynikające z charakteru ćwiczącego. W efekcie na około 100 osób czarny pas zdobywa jedna. Zatem posiadacz czarnego pasa to ktoś, kto z jednej strony prezentuje ogromną wiedzę i umiejętności a z drugiej strony prezentuje cechy charakteru, które świadczą o jego sile psychicznej i wytrwałości.

W polskich realiach, aby osiągnąć czarny pas, należy trenować co najmniej 4 lata, z zaznaczeniem, że muszą być sprzyjające ku temu warunki (zdawanie dwa razy w roku, w tym raz o 2 stopnie). Jednak najczęściej jest to okres 5 – 6 lat nieprzerwanego treningu. Wymagania egzaminacyjne jasno precyzują, kiedy można podejść do egzaminu na kolejny stopień. Z CDB na 1 dan obowiązuje rok karencji (odstępu między egzaminami).

Cho Dan Bo jest ważny też ze względu na to, że jest to przejście ze stanu statusu ucznia do statusu instruktora, zatem posiadacz tego stopnia ma ostatnią szansę doszlifowanie technik tak, by jako przyszły instruktor, uczył poprawnych technik TSD. Głównym celem egzaminu na CDB jest analiza umiejętności i ewentualnych obszarów do rozwoju, które należy dopracować w czasie noszenia tego stopnia. Jest to kompleksowy egzamin – tangsudoka wykonuje wszystkie wymagania od 9 do 1 gup.

 

Zgodnie z wymaganiami PFTSD egzamin na stopień Cho Dan Bo składa się z:
15 form tradycyjnych,
7 form z bronią (kij i inna dowolna broń),
kopnięć – 118 technik (przynajmniej po 3 powtórzenia każdej techniki),
samoobrony (w tym wolnej walki) – odpowiedzi na 29 różnych ataków w dwu wersjach – miękkiej i twardej. W tym zaprezentowanie podstaw walki w parterze (dźwignie, rzuty, duszenia),
technik ręcznych (16 technik + praca na worku),
technik łamań desek (14 desek, w tym 7 ręką i 7 nogą różnymi technikami), występuje tu rozbicie siłowe 3 deski dla mężczyzn i 2 dla kobiet.
testu z teorii, filozofii i historii TSD składającego się z 100 pytań (aby zaliczyć pozytywnie test należy poprawnie odpowiedzieć na 80 pytań).

Jednym z elementów wymagań jest bokserska walka z cieniem lub praca na worku i walka z cieniem boks + kopnięcia – 1 x 3 min. Jest tu oceniana koordynacja, poruszanie się, umiejętność kombinacji ciosów, kondycja, umiejętność radzenia sobie ze zmęczeniem, rozkładaniem sił, umiejętność logicznego myślenia podczas rund. Ciekawa jest też walka z partnerem dwoma broniami (dwoma rodzajami, np. nóż, nunchaku, kij in.) trwająca 3 min. Chodzi tu o walkę (reżyserowaną lub nie), w której celem jest zaprezentowanie zastosowania technik z form w praktyce. Najlepszym sprawdzianem jest tu pojedynek na gumowe noże, które są pomalowane czerwoną zmywalną farbą (lub czerwoną szminką) – wówczas widać każde cięcie na ciałach zdających. Celem tego ćwiczenia jest pokazanie, jakie zagrożenie niesie użycie przez napastnika noża. Kulminacją egzaminu jest wolna walka z 3 przeciwnikami trwająca 3 minuty.

Egzamin zaś trwa około 4 godzin na jednego zdającego, ponieważ każdy zdający wykonuje pojedynczo poszczególne elementy wymagań. Każdą technikę ocenia się w skali od 1 do 6, gdzie:
1 – brak wykonania
2 – źle
3 – przeciętnie
4 – poprawnie
5 – bardzo dobrze
6 – idealnie

Techniki ocenione poniżej 3 należy poprawić na egzaminie pre-test na I dan, nie później niż na 2 miesiące przed oficjalnym egzaminem na I dan. Jeśli kandydat nie nadrobi braków do czasu pre-testu, nie jest dopuszczony do egzaminu na czarny pas.

Po zaliczonym egzaminie posiadacz CDB nosi dobok z obszytymi czarnymi zakładkami wokół kołnierza bluzy i rękawów (o szerokości ok. 5 cm) i pas w kolorze czerwonym. Dozwolone jest w niektórych sytuacjach noszenie czarnego pasa, np. podczas zawodów czy pokazów, jednak na pasie nie może być belek (belka na pasie oznacza stopień dan).

Egzamin na CDB jest prawdopodobnie najtrudniejszym egzaminem w PFTSD, jednak osoby, które przeszły taki test, mimo ogromnego zmęczenia zawsze są dumne i pełne zapału do dalszej pracy nad sobą – i chyba o to chodzi?

Z ciekawostek, warto dodać, że osoby, które trenowały jakąkolwiek sztukę walki i chcą zacząć trenować TSD, mogą zachować równorzędny stopień uczniowski. Jednak jeśli kandydat jest posiadaczem powyżej 1 gup (tzn. odpowiednika), np. posiada 3 dan w TKD i chce zacząć trenować TSD, to maksymalnie może zachować CDB, jednak po zdanym egzaminie.

wymagania_na_CDB